ZON Transitie Support

Aansluiten stoomleiding Riedel B.V.

Doel

In opdracht van ZON Transitie Support heeft Ede-Wageningen Engineering voor Riedel B.V. de engineering uitgevoerd voor de aanleg van een Staal-in-Staal leiding. Deze leiding zal stoom gaan leveren aan de fabriek van Riedel B.V. in Ede. Voor de aansluiting van de Riedel wordt er een aftakking gemaakt op een reeds bestaande stoomleiding tussen de centrale van Bio-Energie De Vallei (bron) en HSV Packaging & Insulation (eerste afnemer). Om de stoom naar de Riedel te kunnen leiden zal er een tracé van ca. 1 km bijgelegd moeten worden.

ZON

Onze dienstverlening

Dit project kende enkele interessante aspecten:

  • Het oversteken van de Frankeneng, waarbij de stoomleiding en de bijbehorende condensaatleiding langs het viaduct zijn gelegd;
  • Het oversteken van het dak van Riedel B.V. om uiteindelijk de desbetreffende ruimte door het dak binnen te treden;
  • Het dimensioneren van de nieuw stoomleiding, rekening houdend met een reeds bestaande leiding (welke ontworpen was voor een enkele afnemer) en de stoomvraag van beide klanten;
  • Het planningtechnisch inpassen van de werkzaamheden i.c.m. uitvoeringswerkzaamheden van de gemeente bij de aanleg van een nieuw fietspad in hetzelfde tracé;
  • De uitdaging van het behouden van een minimale helling van de helling t.b.v. de afwatering van het condensaat.
ZON

Resultaat

Ede-Wageningen Engineering heeft voor dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Processtudie stoomafname;
  • Dimensionering van de SiS-leiding;
  • Uitwerken van het tracé en het opstellen van de ontwerptekeningen in Autocad, inclusief bijbehorend H&L-profiel;
  • Sterktetechnische berekeningen t.b.v. leidingdelen op dak van Riedel B.V.
ZON

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo