NetVerder

Alternatief aardgasnet

Doel

NetVerder is in Delft in samenwerking met een aantal woningcorporaties en de gemeente een project gestart om de wijken Voorhof en Buitenhof een alternatief te bieden voor het aardgasnet. Het is de bedoeling dat het warmtenet op den duur ‘open’ zal zijn. Dit betekent dat meerdere bronnen en eventueel meerdere leveranciers op het netwerk kunnen aansluiten en leveren. De eerste potentiële warmtebron is de geothermiebron op het terrein van de TU in Delft.

Het doel is om uiteindelijk 55 MW aan warmte te contracteren en te leveren aan de 15.000 potentiële afnemers in Delft. In de eerste fase wordt ca. 15 km aan leidingnet ontworpen om de eerste woningen van warmte te voorzien.

NetVerder

Onze dienstverlening

Ede-Wageningen Engineering voert voor NetVerder het Voorlopig Ontwerp uit van het Warmtenet (OWD). In een periode van 2 jaar zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Tracéstudie op basis van locatie bron en afnemers;
 • Opstellen ontwerptekeningen in Autocad, zowel in bovenaanzicht als doorsnedes van complexe situaties;
 • Knelpuntenanalyse in GIS;
 • Hydraulische analyse;
 • Tracéschouw inclusief fotorapportage;
 • Overleggen met stakeholders en vergunningverleners;
 • Ontwerpoptimalisatie;
 • Capex en Opex raming;
 • Opstellen lijst met benodigde vergunningen en onderzoeken;
  Opstellen risicolijst;
 • Schrijven vraagspecificatie t.b.v. aanbesteding in de vorm van UAV-GC contract;

Resultaat

Na de aanbesteding zal Ede-Wageningen Engineering NetVerder blijven ondersteunen in het beoordelen en begeleiden van de verdere uitwerking van het net tot aan realisatie.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo