Warmtenet Antwerpen-Noord

Ontwerp van een transportnet

Doel

In opdracht van Warmtenet Antwerpen Noord (een samenwerking van Indaver en Port of Antwerp Bruges) is Ede-Wageningen Engineering verantwoordelijk voor het ontwerp van een ruim 9km lang transportnet. Warmtenet Antwerpen Noord levert warmte aan Boortmalt, en in de toekomst aan de Stad Antwerpen.

Tevens ondersteunen we het uitvoeringsteam in de uitvoeringsfase door het dagelijks toezicht te houden en directievoering te verzorgen. Zo zijn wij bij dit project betrokken vanaf het eerste schetsontwerp tot aan de oplevering van het as-built dossier.

Onze dienstverlening

Het betreft een warmtenet in de diameters DN500, DN400, en DN300. Bijzonderheden zijn een Staal-in-Staalboring van ruim 1km, onder natuurgebieden en het rangeerstation van Infrabel. Tevens zijn er diverse HDD-boringen en GFT-boringen, en worden er delen onder voorspanning gelegd.

Warmtenetwerk Antwerpen Noord
Warmtenetwerk Antwerpen Noord

Resultaat

De uitvoering is gestart september 2022 en zal naar verwachting lopen tot september 2023.

Het project wordt uitgevoerd door de combinatie Denys/Visser&Smit Hanab. De materialen zijn geleverd door Carnoy/Logstor (VPS) en Isobrugg (Staal-in-Staal).

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo