Liander

Verzwaren middenspanningsnet Gelderland Oost

Doel

Liander staat voor de uitdaging om haar bestaande elektriciteitsnet op te waarderen en klaar te maken voor de toekomst door de toenemende vraag en aanbod van elektriciteit.

Ede-Wageningen Engineering verzorgd met regelmaat het ontwerp van diverse kabeltracés die verzwaard én uitgebreid moeten worden in Gelderland.

Onze dienstverlening

Het ontwerp van het kabeltracé start met een haalbaarheidsstudie, het uitvragen van conditionerende onderzoeken, het verzamelen van de benodigde informatie waaronder informatie over de bodemopbouw en de ondergrondse obstakels. Gedurende het proces wordt het ontwerp regelmatig getoetst en afgestemd met perceeleigearen, bevoegd gezag en K&L beheerders.

Liander3

Resultaat

Met de veranderende wereld om ons heen is het niet alleen een uitdaging om een plek te vinden in de ondergrond, maar moet ook rekening worden gehouden met de omgeving in het project. Alle informatie wordt meegenomen in het ontwerp en uitgewerkt in een tekening of online GIS-omgeving, om deze vervolgens te toetsen bij de stakeholders. Deze online GIS-omgeving wordt daarna ook ingezet bij de uitvoeringsfase.

Bij dit soort projecten ligt de focus niet alleen op de technische haalbaarheid van het VO, DO en het UO, maar ook zeker bij het creëren van draagvlak vanuit de omgeving en het bijbehorende omgevingsmanagement.

Liander

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo