Oasen

Verlegging van drinkwatertransportleiding Ter Aar

Doel

In opdracht van Van Gelder KLM heeft Ede-Wageningen Engineering het technisch ontwerp verzorgd van de verlegging van drinkwatertransportleiding DN400 van Oasen in Ter Aar.

Onze dienstverlening

Samen met Van Gelder is vanuit een Voorlopig Ontwerp, een Definitief en Uitvoeringsontwerp gemaakt. Binnen het geïntegreerde contract heeft Ede-Wageningen Engineering de rol van Ontwerpleider vervult. Tevens is er ondersteuning geboden tijdens de uitvoering van dit project. Vanaf de start van de engineering tot ingebruikname is Ede-Wageningen Engineering betrokken geweest bij het ontwerp.

Oasen1

Resultaat

Het totale tracé heeft een lengte van ca. 4km waaronder drie horizontaal gestuurde boringen. Wat dit project bijzonder maakt is dat er gekozen is om grote delen van het tracé aan te leggen door middel van de ploegmethode in plaats van open ontgraving.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo